TERMENI SI CONDITII (iulie 2020)

BISTROMAR LA TIMONA SRL | Nr. Ord. Reg. Com/an: J40/13911/2017 | C.I.F: RO38064079

Adresa: Strada Banul Antonache – incinta Piata Floreasca, sector 1, Bucuresti.

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE BistroMar (WWW.BISTROMAR.RO)

Folosind acest site acceptați termenii și condițiile de folosire, politica de confidențialitate, dar și alte notificări ce apar în cadrul site-ului. Daca vă înscrieți la sistemul nostru de Newsletter acceptați termenii prezentați în acest document. În caz de neacceptare, nu puteți să folosiți aceste servicii și acest site. Termenii și condițiile de utilizare ale acestui site se pot modifica fără o notificare în prealabil. Schimbările vor intra în vigoare imediat după actualizarea pe site. Acceptarea de a revedea periodic condițiile de utilizare ale acestui site reprezintă o acceptare a schimbărilor apărute.

Drepturile de autor

Produsele comercializate pe site-ul bistromar.ro sunt originale. Întregul conținut al bistromar.ro este protejat conform legii dreptului de autor și a legilor privind dreptul la proprietate intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul scris a oricăror elemente aparținând site-ului www.bistromar.ro se pedepseşte conform legilor în vigoare. Conținutul acestui website (text, grafică, logo, icon-uri, imagini) sunt proprietatea BISTROMAR LA TIMONA SRL și cad sub incidența dreptului de autor prevăzut de legea română. Dreptul de autor pentru anumite texte (articole) sunt reproduse sau adaptate de BistroMar cu acceptul autorilor menționați la sfârșitul acelui text. Dreptul de autor pentru siglele și sloganele partenerilor și colaboratorilor noștri le aparțin acestora, și sunt reproduse cu acceptul lor.

În situația în care doriți să raportați orice problemă legată de drepturile de proprietate intelectuala, vă rugăm să ne scrieți la adresa contact@bistromar.ro sau ne puteti contacta la numarul de telefon +40740085088 – Cristian Darmanescu.

Absolvire de răspundere

Utilizarea acestui site și toate informațiile prezentate, descărcate sau accesate de pe acest site sunt oferite ca atare, fara garanții de orice fel. Informațiile conținute pe site sunt folosite de vizitatori pe propriul lor risc. bistromar.ro nu va fi responsabil pentru daune-interese directe, indirecte cauzate și reieșite din utilizarea acestui site.

bistromar.ro nu va fi responsabil pentru probleme sau disfuncționalităti ale sistemelor de internet, furnizorilor de acces pe internet, calculatoare, echipamente sau alt element ce poate cauza stricăciuni ca rezultat al utilizării acestui site.

bistromar.ro își rezervă dreptul să modifice pagini de pe site, să le oprească temporar sau permanent, sau să interzică accesul, fără o notificare în prealabil către utilizatori.

Garanția si returul produselor

BistroMar, in functie de produsul achizitionat, acorda garantie conform prevederilor Legii 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora („Legea nr. 449/2003″). Se precizeaza ca produsele alimentare nu beneficiaza de garantie. Garantia este practic limitata la durata de pastrare a produselor.

La receptionarea marfii, clientul este incurajat sa se asigure ca produsele livrate corespund din punct de vedere calitativ si cantitativ asteptarilor sale.

In conformitate cu art. 11 din Legea 449/2003 fiecare Client poate solicita, in cazul lipsei conformitatii, in primul rand repararea Produsului sau poate solicita inlocuirea Produsului, in fiecare caz fara plata, cu exceptia situatiei in care masura este imposibila sau disproportionata. Inlocuirea Produsului este posibila in limita stocului disponibil.

Clientul poate returna in termen de 24 de ore produsele achizitionate de pe Site,in urmatoarele situatii:

Ambalajul prezinta deteriorari severe, cu exceptia produselor alimentare;
Produsele au fost livrate/ facturate gresit;
Produsele prezinta defecte de fabricatie;
Produsele nu respecta continutul mentionat in momentul Comenzii;
Produse cu defecte calitative.

BistroMar poate sa refuze Produsele returnate de catre Clientii sai, daca returul se incadreaza intr-unul din cazurile prevazute in continuare, fara ca acesta din urma sa poata pretinde daune-interese sau despagubiri:

In cazul inlocuirii Produsului achizitionat cu un alt Produs sau de un tip diferit

In cazul in care Produsul returnat nu este in aceeasi stare in care a fost livrat (ex. in ambalajul original cu etichetele intacte si documentele care l-au insotit).

In cazul in care aducerea la conformitate sau inlocuirea Produselor neconforme nu este posibila, rambursarea contravalorii Produselor respective se va face in termen de cel mult 24 de ore de la returnarea produsului neconform catre curier sau in punctul de ridicare indicat de catre BistroMar.

Dreptul de retragere

In conformitate cu art. 9 alin. 1 din Ordonanta de urgenta nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor in contractele incheiate cu profesionistii, precum si pentru modificarea sui completarea unor acte normative („OUG nr. 34/2014”), Clientul are dreptul de a denunta unilateral Contractul, in termen de 14 (paisprezece) zile, fara penalitati si fara invocarea vreunui motiv. Termenul de 14 zile curge de la data in care Clientul sau o parte terta, alta decat transportatorul si care este indicata de Client, intra în posesia fizica a produselor. In acest caz, cheltuielile directe de returnare a Produselor vor cadea, conform legii, in sarcina Clientului.

Clientul este responsabil doar in ceea ce priveste diminuarea valorii produselor rezultata din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor si functionarii produselor.

In situatia in care Clientul notifica intentia de denuntare unilaterala a Contractului conform prezentului capitol, Vanzatorul are obligatia de a rambursa a sumele platite de catre Client, inclusiv costurile livrarii, fara intarziere nejustificata, dar nu mai tarziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a Clientului. BistroMar ramburseaza sumele antementionate folosind aceeasi modalitate de plata ca si cele folosite de Cumparator pentru tranzactia initiala.

Cu excepţia cazului în care BistroMar s-a oferit sa recupereze el insusi Produsele, acesta poate amana rambursarea pana la data receptionarii produselor care au făcut obiectul vanzarii sau pana la momentul primirii unei dovezi din partea Clientului conform careia acesta a trimis produsele către BistroMar, luandu-se in considerare data cea mai apropiata.

Returnarea produselor

Acceptarea returului produselor depinde de indeplinirea urmatoarelor conditii si/sau incadrarea in anumite categorii :
Nu se accepta returnarea si nu se ramburseaza produsele alimentare din categoria peste (congelat sau proaspet), fructe de mare si legume–fructe congelate.

FRAUDA

BistroMar nu solicita Clientilor sai prin niciun mijloc de comunicare (e-mail/telefonic/SMS/ etc.) informatii referitoare la date confidentiale de tip conturi/carduri bancare sau parole personale.

Clientul isi asuma intreaga responsabilitate pentru divulgarea unui tert a datelor sale confidentiale.

BistroMar isi declina orice responsabilitate, in situatia in care un Client ar fi/ este prejudiciat sub orice forma de catre un tert care ar pretinde ca este/reprezinta interesele BistroMar. Clientul va informa BistroMar asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact indicate de BistroMar.

BistroMar nu promoveaza SPAM-ul. Orice Client care a furnizat explicit adresa sa de e-mail in Magazinul Web poate opta pentru dezactivarea Contului de Client aferent acestei adrese de e-mail, sau pentru dezabonare de la primirea de newsletter-e/alte comunicari comerciale/promotionale.

Comunicarile realizate de catre BistroMar prin mijloace electronice de comunicare la distanta (i.e. e-mail) contin datele de identificare complete si conforme ale expeditorului sau legaturi catre acestea, la data transmiterii continutului.

FORTA MAJORA

Niciuna din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare la termen si/sau in mod corespunzator, total sau partial este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.

Daca in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu inceteaza fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a Contractului fara ca vreuna dintre ele sa poata pretinde celeilalte alte daune-interese.

LIMITARE DE RESPONSABILITATE

BistroMar nu poate fi tinut responsabil in nici un fel in fata niciunui Client care utilizeaza Site-ul sau continutul acestuia, altfel decat in limita prevederilor inscrise in cadrul Termenilor si Conditiilor.

BistroMar nu garanteaza Clientului acces la Serviciul oferit prin intermediul Site-ului, in lipsa inregistrarii de catre acesta din urma, prin parcurgerea etapelor de inregistrare mentionate in cadrul Termenilor si Conditiilor si nu ii confera dreptul de a descarca sau de a modifica partial si/sau integral Continutul, de a reproduce partial sau integral Continutul, de a copia, sau de a exploata orice Continut in orice alta maniera sau de a transfera vreunui tert orice Continut asupra caruia are si/sau a obtinut acces, in baza unui acord de utilizare, fara acordul prealabil scris al BistroMar.

Site-ul SC BistroMar SRL poate contine legaturi conexe (numite hyperlink-uri sau link-uri), care permit conectarea automata la diferite site-uri de Internet. Aceste site-uri conexe sunt proprietatea unor terti si sunt administrate de acestia. BistroMar nu raspunde de continutul, calitatea sau natura altor Site-uri la care se ajunge prin legaturi din Continut, indiferent de natura acestor legaturi. Pentru respectivele Site-uri, raspunderea o poarta, integral, proprietarii acestora.

BistroMar este exonerat de orice vina in cazul utilizarii Site-urilor si/sau al Continutului transmis catre un Client, prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc.), prin intermediul Site-urilor, e-mail-ului sau al unui angajat al BistroMar, atunci cand aceasta utilizare a Continutului poate sau produce pagube de orice natura Clientului si/sau oricarui tert implicat in acest transfer de Continut.

BistroMar nu ofera niciun fel de garantii directe sau indirecte ca:

Serviciul va fi potrivit cerintelor Clientului;

Serviciul va fi neintrerupt, sigur sau fara erori de orice fel;

Produsele/Serviciile obtinute gratis sau contra cost prin intermediul Serviciului vor corespunde cerintelor sau asteptarilor Clientului;

In limita prevederilor Termenilor si Conditiilor, operatorii, administratorii si/sau proprietarii website-ului nu sunt sub nici o forma responsabili pentru relatiile sau consecintele acestora rezultand din, dar nelimitandu-se la, achizitii, oferte speciale, promotii, promovari, sau oricare alt tip de relatie/ legatura/ tranzactie/ colaborare/ etc. care pot aparea intre Client si oricare dintre cei care isi fac promovare directa sau indirecta prin intermediul Magazinelor Web.

BistroMar nu este responsabila pentru prejudiciile ce pot fi create ca urmare a folosirii neautorizate a informatiilor de pe Site.

BistroMar nu este responsabila pentru eventualele costuri si/sau pierderi de orice fel suportate/rezultate ca urmare a folosirii informatiilor de pe Site.

Fotografiile prezentate in sectiunile “Promotii” si “Produse noi” nu creeaza obligatii in sarcina BistroMar in sensul ca BistroMar nu isi asuma raspunderea pentru eventualele greseli de text sau pentru preturile postate. Oferta produselor prezentate in aceste sectiuni este valabila in limita stocului disponibil.

RASPUNDERE

BistroMar nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumparatorul sau oricare terta parte le poate suferi ca rezultat al indeplinirii de catre BistroMar a oricareia dintre obligatiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea Produselor dupa livrare si in special pentru pierderea acestora.

Prin crearea si utilizarea Contului, Clientul / Utilizatorul/ Cumparatorul isi asuma raspunderea pentru mentinerea confidentialitatii datelor de Cont (user si parola) si pentru gestionarea accesarii Contului si, in masura permisa de legislatia in vigoare este responsabil de activitatea derulata prin intermediul Contului sau.

Prin crearea si/sau plasarea Comenzilor, Clientul / Utilizatorul/ Cumparatorul accepta in mod expres si fara echivoc Termenii si conditiile Site-ului in ultima versiune actualizata care este comunicata in cadrul Site-ului, existenta la data crearii Contului si/sau utilizarii continutului si/sau la data plasarii Comenzii.

Linkuri către alte pagini web

Paginile web ale BistroMar conţin linkuri către alte pagini web. BistroMar nu răspunde pentru practicile de securitate sau de conţinutul altor pagini web.

Întrebări/comentarii si exercitarea drepturilor

BistroMar va răspunde la toate solicitările rezonabile pentru a revedea şi datele dvs. personale, pentru a corecta, modifica sau şterge orice neregularităţi. Dacă aveţi orice fel de întrebări sau comentarii în legătură cu Politica de securitate a datelor personale de la BistroMar (de ex. revederea sau actualizarea datelor dvs. personale), vă rugăm să ne contactati.

Obligațiile utilizatorilor

Utilizatorii sunt răspunzatori de informațiile furnizate la crearea contului pe bistromar.ro, precum și de modul cum îl administrează si cum își păstrează și folosesc parola. bistromar.ro nu își asumă răspunderea dacă utilizatorul își înstrăinează sau divulgă parola unei terțe persoane și de accesarea contului de către alte persoane decât utilizatorul contului.

Utilizatorii au obligația să respecte urmatoarele reguli în folosirea serviciului bistromar.ro:
1. Nu vor încărca viruși, troieni sau alte scripturi pe site și nu vor încerca să obțina acces la servere, computer, conturi sau baze de date.

2. Nu vor încărca, posta sau comenta pe site mesaje sau poze ce au un conținut discriminatoriu, rasist, amenințător, obscen, pervers, jignitor, calomnios sau sunt contestabile.

3. Nu vor încălca drepturile de proprietate individuală, drepturile de confidențialitate, sau oricare alte drepturi de proprietate ale celorlalți;

4. Nu vor oferi informații false despre ei și nu vor încerca să ne înșele asupra identității și nici să se folosească pentru a prelua date de la alți utilizatori fără consimțământul acestora, sau de a trimite mesaje de tip spam;

bistromar.ro își rezervă dreptul să blocheze accesul și să șteargă contul celor care nu respectă aceste obligații. Orice încercare de a accesa datele personale ale altor utilizatori, baza de date a site-ului este considerată tentativă de fraudă a site-ului și va pune în mișcare cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat acest fapt.

Comandă și preț

Prețurile afișate sunt finale. Prețul de pe factură va fi același cu prețul afișat pe site la momentul comenzii, la care se adaugă costurile de livrare. In cazul in care sunt produse care se cantaresc si unde pot aparea diferente de pretul, clientul este anuntat inaitne de livrare de costul final al comenzii. Stocul de pe site este actualizat la 5-7 zile, insa confirmarea certa privind disponibilitatea produsului urmeaza sa fie anuntata catre client dupa plasarea comenzii telefonic sau prin email.

Pozele au caracter informativ. Facem eforturi permanente pentru a păstra acuratețea informațiilor din pagina produsului, unele date, etichete și ambalaje pot fi modificate fără notificare sau pot conține erori de scriere în pagină. Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați prin metodele afișate pe site.

Pentru a finaliza comanda, utilizatorul va alege modalitatea de plată: ramburs (la livrare) sau plata prin transfer bancar.

Conciliere clienți nemultumiți

Daca apar probleme cu o comanda puteti lua legatura cu Cristian Darmanescu: +40740085088 | contact@bistromar.ro. Pentru sesizarile prin email vom raspunde in 48 de ore mesajelor dumneavoastra.

Litigii

Orice litigiu apărut în utilizarea serviciului bistromar.ro va fi rezolvat pe cale amiabilă. În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competența revine instanțelor de judecată romane.

MODALITATI DE COMANDA

Comanda telefonica

Puteti comanda telefonic la +40740085088 (Luni-Duminica: 10.00-18.00). Vom prelua datele dumneavoastra de facturare si adresa de livrare.

Ridicarea de la sediu se face doar dupa confirmarea telefonica!

Comanda pe e-mail

Puteti oricand comanda pe adresele de email contact@bistromar.ro sau contact@bistromar.ro. Comanda dumneavoastra urmeaza sa fie preluata in 24 de ore. Mesajul dumneavoastra trebuie neaparat sa contina un numar de telefon la care sa va putem contacta, precum si datele de facturare, adresa de livrare impreuna cu produsul sau produsele dorite.

Comanda online

Non stop puteti plasa o comanda online. Pentru a inregistra o comanda este necesar sa aveti cont pe site-ul www.bistromar.ro. Va puteti loga in contul existent sau puteti realiza un cont nou, accesand link-ul “Autentificare”.

Dupa autentificare puteti adauga produsele in cos. Dupa adaugarea produselor in cos, in partea dreapta sus puteti verifica costul final si produsele selectate. Pentru a trimite comanda se apasa butonul “Plateste” urmand in continuare pasii prezentati in care selectati adresa de livrare, datele de facturare, dar si modalitatea de plata si livrare, la ultimul pas urmand finalizarea comenzii.

MODALITATEA DE LIVRARE

Comanda minima este de 100 lei.

Produsul este livrat la adresa stabilita de dumneavoastra in maxim 2 ore, daca acesta se afla in stoc.

Transportul este asigurat de serviciul de curier rapid BeeFast. Produsele se livreaza doar pe teritoriul Romaniei, in Bucuresti si Ilfov. Costul transportului este 25 lei pentru Bucuresti si 40 lei pentru Judetul Ilfov.

Costul de livrare este afisat in pagina de confirmare comanda. Pentru comenzi de minim 400 lei, transportul este gratuit in Bucuresti si Ilfov.

MODALITATEA DE PLATA

1. Plata cu numerar la livrare (ramburs) – Plata se face la curier, in numerar, in momentul in care ajung produsele.

2. Plata prin card sau cash la ridicare de la BistroMar Piata Floreasca.

Contact: +40740085088 – Raluca Popa | contact@bistromar.ro

Copyright © 2021 BistroMar (bistromar.ro)

Agenția Națională pentru Protecția Consumatorului: 021/9551 ÷ http://www.anpc.gov.ro/